CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 21/ CT-UBND
Ngày kư

26/11/2008

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần và đất quy hoạch cho lâm nghiệp sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn các huyện
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

3. CHI THI 21 TINH.doc 59(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470