CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 18/ CT-UBND
Ngày kư

25/12/2015

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu v/v thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, b́nh ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

CT 18.pdf 147(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470