CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3/ CT-UBND
Ngày kư

24/01/2013

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội, an sinh, quốc pḥng năm 2013 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" (11/6/1948-11/6/2013)
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

CT 03.doc 50(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470