CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1/ CT-UBND
Ngày kư

15/01/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Tổ chức sơ kết "Ngày Biên pḥng toàn dân" giai đoạn 2009-2019; kỷ niệm 30 năm "Ngày Biên pḥng toàn dân" (03/03/1989-03/03/2019); 60 năm ngày thành lập Bộ đội Biên pḥng (03/03/1959-03/3/2019) trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

CT 01.pdf 148(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470