CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 30/ NQ-HĐND
Ngày kư

08/12/2020

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 V/v Miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2020-30-nq-hdnd.pdf 375(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470