CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 26/ 2020/NQ-HĐND
Ngày kư

10/12/2020

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Quy định mức thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh B́nh Phước từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
09-2020-nq-hdnd.pdf 225(Kbytes)
2020-26-2020-nq-hdnd.pdf 756(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470