CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hnhHĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 29/ 2020/NQ-HĐND
Ngy k

10/12/2020

Người k Huỳnh Thị Hằng
Trch yếu Nghị quýt ś 29/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Quy định mức đng gp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma ty, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma ty cng lập, tại gia đnh v cộng đồng trn địa bn tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2020-29-2020-nq-hdnd.pdf 1447(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470