CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phn loại văn bảnHĐND-UBND cấp huyện
 

        Số/K hiệu Ngy Tm tắt nội dung
Show details for HĐND huyện Bnh LongHĐND huyện Bnh Long
Show details for HĐND huyện B Gia MậpHĐND huyện B Gia Mập
Show details for HĐND huyện B ĐăngHĐND huyện B Đăng
Show details for HĐND huyện B ĐốpHĐND huyện B Đốp
Show details for HĐND huyện Chơn ThnhHĐND huyện Chơn Thnh
Show details for HĐND huyện Hớn QuảnHĐND huyện Hớn Quản
Show details for HĐND huyện Lộc NinhHĐND huyện Lộc Ninh
Show details for HĐND huyện Ph RiềngHĐND huyện Ph Riềng
Show details for HĐND huyện Phước LongHĐND huyện Phước Long
Hide details for HĐND huyện Đồng PhHĐND huyện Đồng Ph
Hide details for Nghị quyết HĐND huyện Đồng PhNghị quyết HĐND huyện Đồng Ph
Show details for 20182018
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20082008
Hide details for 12/200812/2008
12/2008/NQ-HĐND19/12/2008Attachment IconVề việc phn bổ vốn đầu tư xy dựng cơ bản năm 2009
11/2008/NQ-HĐND19/12/2008Attachment IconVề việc dự ton ngn sch nh nước huyện năm 2009
10/2008/NQ-HĐND19/12/2008Attachment IconVề việc điều chỉnh quy hoạch chung huyện lỵ Đồng Ph
9/2008/NQ-HĐND19/12/2008Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế x hội, quốc phng an ninh năm 2009
8/2008/NQ-HĐND19/12/2008Attachment IconVề chương trnh hoạt động của HĐND huyện năm 2009
Show details for 8/20088/2008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for HĐND thị x Bnh LongHĐND thị x Bnh Long
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470