CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnhChỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh
Hide details for 20192019
Hide details for 6/20196/2019
6/CT-UBND17/06/2019Attachment IconTriển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Hide details for 4/20194/2019
5/CT-UBND17/04/2019Attachment IconTổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 3/20193/2019
4/CT-UBND25/03/2019Attachment IconCông tác pḥng, chống thiên tai và T́m kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2019
3/CT-UBND07/03/2019Attachment IconChấn chỉnh công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lư văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2/CT-UBND04/03/2019Attachment IconV/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách pḥng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Hide details for 1/20191/2019
1/CT-UBND07/01/2019Attachment IconPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2019
Hide details for 20182018
Hide details for 12/201812/2018
7/CT-UBND04/12/2018Attachment IconTổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Hide details for 5/20185/2018
6/CT-UBND07/05/2018Attachment IconTổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 4/20184/2018
5/CT-UBND04/04/2018Attachment IconV/v công tác pḥng, chống thiên tai và t́m kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018
4/CT-UBND02/04/2018Attachment IconTăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 1/20181/2018
2/CT-UBND26/01/2018Attachment IconPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 2018 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
1/CT-UBND15/01/2018Attachment IconTổ chức sơ kết "Ngày Biên pḥng toàn dân" giai đoạn 2009-2019; kỷ niệm 30 năm "Ngày Biên pḥng toàn dân" (03/03/1989-03/03/2019); 60 năm ngày thành lập Bộ đội Biên pḥng (03/03/1959-03/3/2019) trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 20172017
Hide details for 11/201711/2017
12/CT-UBND27/11/2017Chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh
11/CT-UBND22/11/2017Attachment IconTăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Hide details for 8/20178/2017
10/CT-UBND23/08/2017Attachment IconNhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh BP
9/CT-UBND11/08/2017Attachment IconVề đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền điện tự tỉnh B́nh Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470