CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnhChỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh
Hide details for 20192019
Hide details for 1/20191/2019
1/CT-UBND07/01/2019Attachment IconPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2019
Hide details for 20182018
Hide details for 12/201812/2018
7/CT-UBND04/12/2018Attachment IconTổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Hide details for 5/20185/2018
6/CT-UBND07/05/2018Attachment IconTổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 4/20184/2018
5/CT-UBND04/04/2018Attachment IconV/v công tác pḥng, chống thiên tai và t́m kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018
4/CT-UBND02/04/2018Attachment IconTăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 1/20181/2018
2/CT-UBND26/01/2018Attachment IconPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 2018 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
1/CT-UBND15/01/2018Attachment IconTổ chức sơ kết "Ngày Biên pḥng toàn dân" giai đoạn 2009-2019; kỷ niệm 30 năm "Ngày Biên pḥng toàn dân" (03/03/1989-03/03/2019); 60 năm ngày thành lập Bộ đội Biên pḥng (03/03/1959-03/3/2019) trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 20172017
Hide details for 11/201711/2017
12/CT-UBND27/11/2017Chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh
11/CT-UBND22/11/2017Attachment IconTăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Hide details for 8/20178/2017
10/CT-UBND23/08/2017Attachment IconNhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh BP
9/CT-UBND11/08/2017Attachment IconVề đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền điện tự tỉnh B́nh Phước
8/CT-UBND01/08/2017Attachment IconTriển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Hide details for 7/20177/2017
7/CT-UBND03/07/2017Attachment IconTăng cường biện pháp quản lư, ngăn chặn t́nh trạng bán điều non, vay tiền lăi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
6/CT-UBND03/07/2017Attachment IconTriển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh
Hide details for 4/20174/2017
5/CT-UBND17/04/2017Attachment IconTổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Hide details for 3/20173/2017
4/CT-UBND24/03/2017Attachment IconCông tác pḥng, chống thiên tai và t́m kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh B́nh Phước năm 2017
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470