CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 6/19986/1998
72/1998/QĐ-UB13/06/98Attachment Iconv/v Ban hành đơn giá đất thổ cư khu tái định cư
71/1998/QĐ-UB05/06/98Attachment Iconv/v bổ sung Bảng giá đền bù giải tỏa ban hành kèm theo Quyết định 2023/QĐ-UB ngày 25/10/1997 của UBND tỉnh
70/1998/QĐ-UB02/06/98Attachment Iconv/vPhê duyệt dự án : Quy hoạch và phát triển thủy sản tỉnh B́nh Phước đến năm 2000 & 2010
68/1998/QĐ-UB02/06/98Attachment Iconv/v giao chỉ tiêu thu, lập Quỹ pḥng, chống lụt, băo năm 1998
Show details for 5/19985/1998
Show details for 4/19984/1998
Show details for 3/19983/1998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470