CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 4/20004/2000
44/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô huyện Lộc Ninh thừa so với định mức theo quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính Phủ
43/2000/QĐ-UB13/04/2000V/v Thu hồi xe ô tô huyện B́nh Long thừa so với định mức theo Quyết định số 122
42/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô huyện Phước Long thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ Tướng Chính Phủ
41/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v thu hồi xe ô tô huyện Bù Đăng thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của thủ tướng Chính phủ
40/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thu hồi xe ô tô khối Tỉnh thừa so với định mức theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999
39/2000/QĐ-UB13/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Hội đồng xử lí vi phạm cung ứng và sử dụng điện tỉnh B́nh Phước
38/2000/QĐ-UB11/04/2000Attachment IconV/v Quy định năng suất chuẩn của cây lâu năm trên từng hạng đất để xét giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
37/2000/QĐ-UB11/04/2000Attachment IconV/v Quy định thời gian xây dựng cơ bản được miễn thuế sử dụng dất nông nghiệp của các loại cây lâu năm
36/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Ban hành Bản quy định tiêm pḥng bệnh dại, xử lí chó chạy rong
35/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo Quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh B́nh Phước
34/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Ban Thường trực thuộc Ban chỉ đạo Pḥng chống tội phạm và Pḥng chống ma túy tỉnh B́nh Phước
33/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo Pḥng chống tội phạm và Pḥng chống ma túy tỉnh B́nh Phước
32/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Ban hành chính sách giao đất ở trong các khu tái định cư của tỉnh
31/2000/QĐ-UB03/04/2000Attachment IconV/v Phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000
Show details for 3/20003/2000
Show details for 2/20002/2000
Show details for 1/20001/2000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470