CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 20012001
Show details for 12/200112/2001
Show details for 11/200111/2001
Show details for 10/200110/2001
Show details for 9/20019/2001
Show details for 8/20018/2001
Show details for 7/20017/2001
Show details for 6/20016/2001
Hide details for 5/20015/2001
39/2001/QĐ-UB24/05/2001Attachment IconV/v Giao bổ sung chỉ tiêu vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách chưa phân bổ kế hoạch năm 2001 cho các xă đặc biệt khó khăn
38/2001/QĐ-UB24/05/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù giải toả mặt bằng quy hoạch xây dựng khu Trung tâm hành chính thị xă Đồng Xoài-thuộc phường Tân Phú -thị xă Đồng Xoài tỉnh B́nh Phước
36/2001/QĐ-UB17/05/2001Attachment IconV/v phân công các thành viên UBND tỉnh khoá VI (1999-2004)
35/2001/QĐ-UB14/05/2001Attachment IconV/v giao chỉ tiêu thu, lập quỹ pḥng, chống lụt, băo năm 2001
34/2001/QĐ-UB09/05/2001Attachment IconV/v Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/12/2000
Show details for 4/20014/2001
Show details for 3/20013/2001
Show details for 2/20012/2001
Show details for 1/20011/2001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470