CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Hide details for 20132013
Show details for 12/201312/2013
Show details for 11/201311/2013
Show details for 10/201310/2013
Show details for 9/20139/2013
Show details for 8/20138/2013
Show details for 7/20137/2013
Show details for 6/20136/2013
Show details for 5/20135/2013
Hide details for 4/20134/2013
18/2013/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconBan hành Quy định về quản lư hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
17/2013/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy định về quản lư chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
16/2013/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy định về quản lư cơ sở dự liệu và cung cấp dự liệu công tŕnh ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
15/2013/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy định về quản lư thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
14/2013/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy định về quản lư chất thải rắn trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 3/20133/2013
Show details for 2/20132/2013
Show details for 1/20131/2013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470