CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Hide details for 20132013
Show details for 12/201312/2013
Show details for 11/201311/2013
Show details for 10/201310/2013
Show details for 9/20139/2013
Show details for 8/20138/2013
Show details for 7/20137/2013
Hide details for 6/20136/2013
30/2013/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconQuy định chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xă, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
29/2013/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconQuy định quản lư cán bộ chuyên trách, công chức xă, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xă, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 5/20135/2013
Show details for 4/20134/2013
Show details for 3/20133/2013
Show details for 2/20132/2013
Show details for 1/20131/2013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470