CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Hide details for 20132013
Show details for 12/201312/2013
Show details for 11/201311/2013
Show details for 10/201310/2013
Show details for 9/20139/2013
Hide details for 8/20138/2013
37/2013/QĐ-UBND30/08/2013Attachment IconVề việc Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
36/2013/QĐ-UBND30/08/2013Attachment IconVề việc Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
35/2013/QĐ-UBND27/08/2013Attachment IconVề việc kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập
34/2013/QĐ-UBND22/08/2013Attachment IconQuy định tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
33/2013/QĐ-UBND12/08/2013Attachment IconBan hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lư công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh B́nh Phước
Show details for 7/20137/2013
Show details for 6/20136/2013
Show details for 5/20135/2013
Show details for 4/20134/2013
Show details for 3/20133/2013
Show details for 2/20132/2013
Show details for 1/20131/2013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470