CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Hide details for 20132013
Show details for 12/201312/2013
Show details for 11/201311/2013
Show details for 10/201310/2013
Show details for 9/20139/2013
Show details for 8/20138/2013
Show details for 7/20137/2013
Show details for 6/20136/2013
Show details for 5/20135/2013
Show details for 4/20134/2013
Hide details for 3/20133/2013
13/2013/QĐ-UBND21/03/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy chế thu nhập, quản lư, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
12/2013/QĐ-UBND06/03/2013Attachment IconVề việc bải bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 11/8/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cai nghiện và chữa bệnh cho gái bán dâm nghiện ma túy và người bán dâm trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 2/20132/2013
Show details for 1/20131/2013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470