CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Hide details for 20142014
Show details for 12/201412/2014
Show details for 11/201411/2014
Show details for 10/201410/2014
Show details for 9/20149/2014
Show details for 8/20148/2014
Show details for 7/20147/2014
Hide details for 6/20146/2014
12/2014/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về quản lư điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ tṛ chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
11/2014/QĐ-UBND11/06/2014Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Ban hành
10/2014/QĐ-UBND11/06/2014Attachment Icon V/v ban hành quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Show details for 5/20145/2014
Show details for 3/20143/2014
Show details for 2/20142/2014
Show details for 1/20141/2014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470