CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Hide details for 20142014
Show details for 12/201412/2014
Show details for 11/201411/2014
Show details for 10/201410/2014
Hide details for 9/20149/2014
20/2014/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
19/2014/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh
18/2014/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách ưu đăi, khuyến khích đầu tư và quản lư, khai thác công tŕnh cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh BP
17/2014/QĐ-UBND03/09/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế xây dựng, quản lư và thực hiện Chương tŕnh xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 8/20148/2014
Show details for 7/20147/2014
Show details for 6/20146/2014
Show details for 5/20145/2014
Show details for 3/20143/2014
Show details for 2/20142/2014
Show details for 1/20141/2014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470