CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Hide details for 20162016
Show details for 12/201612/2016
Show details for 11/201611/2016
Show details for 10/201610/2016
Hide details for 9/20169/2016
38/2016/QĐ-UBND23/09/2016Attachment IconBan hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lư nhà nước tại cửa khẩu Quốc tế, cửa khẩu Chính và cửa khẩu Phụ tỉnh B́nh Phước
37/2016/QĐ-UBND05/09/2016Attachment IconBan hành Quy chế soạn thảo, lấy ư kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh B́nh Phước tŕnh và ban hành
Show details for 8/20168/2016
Show details for 7/20167/2016
Show details for 6/20166/2016
Show details for 5/20165/2016
Show details for 4/20164/2016
Show details for 3/20163/2016
Show details for 2/20162/2016
Show details for 1/20161/2016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470