CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Hide details for 19981998
Show details for 12/199812/1998
Show details for 11/199811/1998
Hide details for 10/199810/1998
127/1998/QĐ-UB19/10/98Attachment Iconv/v Giao đơn giá tiền lương cho các Doanh nghiệp nhà nước năm 1998
126/1998/QĐ-UB19/10/98Attachment Iconv/v Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố,thôn,sóc thuộc tỉnh B́nh Phước
124/1998/QĐ-UB16/10/98Attachment Iconv/v Bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lí
119/1998/QĐ-UB05/10/98Attachment Iconv/v Ban hành Quy định thời gian kiến thiết cơ bản của một số cây trồng, vật nuôi
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470