CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Hide details for 20002000
Show details for 12/200012/2000
Show details for 11/200011/2000
Show details for 10/200010/2000
Hide details for 9/20009/2000
87/2000/QĐ-UB26/09/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy do Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sản xuất năm 1998,1999 và năm 2000
86/2000/QĐ-UB26/09/2000Attachment IconV/v giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000
85/2000/QĐ-UB19/09/2000Attachment IconV/v Ban hành một số quy định thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
84/2000/QĐ-UB13/09/2000Attachment IconV/v giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2000
82/2000/QĐ-UB13/09/2000Attachment IconV/v : Bổ sung thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh .
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470