CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Hide details for 3/20043/2004
19/2004/QĐ-UB29/03/2004Attachment IconV/v: Bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 133/1998/QĐ-UB ngày 6/11/1998 của UBND tỉnh
17/2004/QĐ-UB11/03/2004Attachment IconV/v Thành lập Quỹ hỗ trợ hoạt động xúc tiến Thương mại - Du lịch tỉnh B́nh Phước
16/2004/QĐ-UB04/03/2004Attachment IconV/v Ban hành Quy định tỉ lệ hưởng lợi của hộ gia đ́nh, cá nhân được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp
Show details for 2/20042/2004
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470