CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Hide details for 4/20044/2004
30/2004/QĐ-UB26/04/2004Attachment IconV/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Ủy thác cho vay vốn đầu tư phát triển tỉnh B́nh Phước ban hành kèm theo Quyết định số 61/2002/QĐ-UB ngày 01/10/2002 của UBND tỉnh.
27/2004/QĐ-UB13/04/2004Attachment Icon V/v đổi tên Trung tâm Quản lư các bệnh xă hội thành Trung tâm Pḥng chống các bệnh xă hội tỉnh B́nh Phước.
24/2004/QĐ-UB13/04/2004Attachment IconV/v: Phê duyệt chính sách bồi thường đối với tài sản nằm trong chênh lệch HLBVĐB từ 9 đến 7 mét đối với đường nối từ Quốc lộ 13 vào mặt bằng Nhà máy chính - dự án Nhà máy Xi măng B́nh Phước.
23/2004/QĐ-UB07/04/2004Attachment IconV/v thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân tại cơ quan hành chính Nhà nước
Show details for 3/20043/2004
Show details for 2/20042/2004
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470