CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Hide details for 20052005
Show details for 12/200512/2005
Show details for 11/200511/2005
Show details for 10/200510/2005
Show details for 9/20059/2005
Show details for 8/20058/2005
Show details for 7/20057/2005
Show details for 6/20056/2005
Show details for 5/20055/2005
Show details for 4/20054/2005
Show details for 3/20053/2005
Hide details for 2/20052/2005
29/2005/QĐ-UBND24/02/2005Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện B́nh Long 2001-2010
28/2005/QĐ-UBND21/02/2005Attachment IconV/v sửa đổi ,bổ sung quyết định số 133/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh
27/2005/QĐ-UBND02/02/2005Attachment IconV/v định mức thu -chi phí dự thi ,dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lư .
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470