CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        



Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Hide details for 20062006
Show details for 12/200612/2006
Show details for 11/200611/2006
Show details for 10/200610/2006
Show details for 9/20069/2006
Show details for 8/20068/2006
Hide details for 7/20067/2006
73/2006/QĐ-UBND 19/07/2006Attachment IconV/v : sửa đổi, bổ sung Quyết định số 133/2005/QĐ-UBND ngày 22/11/2005 của UBND tỉnh
72/2006/QĐ-UBND 13/07/2006Attachment IconV/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Tỉnh B́nh Phước
71/2006/QĐ-UBND13/07/2006Attachment IconBan hành quy chế quản lư , thực hiện đề án hổ trợ xây dựng nhà t́nh thương cho hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh B́nh Phước trong giai đoạn 2006-2010
70/2006/QĐ-UBND12/07/2006Attachment IconBan hành Quy định tổ chức quản lư sử dụng xe thô sơ , xe gắn máy , xe mô tô hai bánh , xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách ,hàng hóa công cộng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
69/2006/QĐ-UBND 03/07/2006Attachment IconV/v : Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh B́nh Phước
Show details for 6/20066/2006
Show details for 5/20065/2006
Show details for 4/20064/2006
Show details for 3/20063/2006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470