CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Hide details for 20062006
Show details for 12/200612/2006
Show details for 11/200611/2006
Show details for 10/200610/2006
Show details for 9/20069/2006
Show details for 8/20068/2006
Show details for 7/20067/2006
Show details for 6/20066/2006
Show details for 5/20065/2006
Show details for 4/20064/2006
Hide details for 3/20063/2006
36/2006/QĐ-UBND28/03/2006V/v : ban hành chương tŕnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2006
35/2006/QĐ-UBND23/03/2006Attachment IconV/v : thành lập Ban quản lư rừng pḥng hộ Đồng Nai
34/2006/QĐ-UBND22/03/2006V/v : thành lập Hội đồng Giáo Dục Quốc pḥng Tỉnh
33/2006/QĐ-UBND20/03/2006V/v : phê duyệt đề án chuyên đổi Lâm trường Minh Đức thành Ban quản lư rừng pḥng hộ Minh Đức
31/2006/QĐ-UBND20/03/2006V/v : phê duyệt Đề án chuyển đổi Lâm trường Bù Đốp thành Ban quản lư rừng pḥng hộ Bù Đốp
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470