CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Hide details for 20072007
Show details for 12/200712/2007
Hide details for 11/200711/2007
61/2007/QĐ-UBND30/11/2007Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo rà soát đối tượng bảo trợ xă hội và khảo sát
một số vấn đề liên quan đến người tàn tật trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
60/2007/QĐ-UBND23/11/2007Attachment IconBan hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
59/2007/QĐ-UBND21/11/2007Attachment IconVề việc sửa đổi Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND
ngày 19/7/2006 của UBND tỉnh
58/2007/QĐ-UBND21/11/2007Attachment IconBan hành Quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên,
vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao
57/2007/QĐ-UBND12/11/2007Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giữa Giám đốc Sở Tư pháp với Chủ tịch UBND huyện, thị xă; giữa Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh và Trưởng pḥng Tư pháp huyện, thị xă trong việc giúp Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch UBND huyện, thị xă quản lư một số mặt công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động
của Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
Show details for 10/200710/2007
Show details for 9/20079/2007
Show details for 8/20078/2007
Show details for 7/20077/2007
Show details for 6/20076/2007
Show details for 5/20075/2007
Show details for 4/20074/2007
Show details for 3/20073/2007
Show details for 2/20072/2007
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470