CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Show details for 11/200811/2008
Show details for 10/200810/2008
Show details for 9/20089/2008
Show details for 8/20088/2008
Show details for 7/20087/2008
Hide details for 6/20086/2008
28/2008/QĐ-UBND25/06/2008Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lư
Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh B́nh Phước
27/2008/QĐ-UBND13/06/2008Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lư
các khu công nghiệp tỉnh B́nh Phước
26/2008/QĐ-UBND10/06/2008Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND
ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp phép
xây dựng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 5/20085/2008
Show details for 4/20084/2008
Show details for 3/20083/2008
Show details for 2/20082/2008
Show details for 1/20081/2008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470