CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Hide details for 11/200811/2008
77/2008/QĐ-UBND25/11/2008Attachment IconBan hành Quy định về trách nhiệm và xử lư trách nhiệm của chủ rừng,
các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
76/2008/QĐ-UBND19/11/2008Attachment IconBan hành Quy định khu vực phải có giấy phép xây dựng,
lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2
ở các đô thị trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 10/200810/2008
Show details for 9/20089/2008
Show details for 8/20088/2008
Show details for 7/20087/2008
Show details for 6/20086/2008
Show details for 5/20085/2008
Show details for 4/20084/2008
Show details for 3/20083/2008
Show details for 2/20082/2008
Show details for 1/20081/2008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470