CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Show details for 11/200811/2008
Show details for 10/200810/2008
Show details for 9/20089/2008
Show details for 8/20088/2008
Show details for 7/20087/2008
Show details for 6/20086/2008
Show details for 5/20085/2008
Show details for 4/20084/2008
Show details for 3/20083/2008
Hide details for 2/20082/2008
6/2008/QĐ-UBND28/02/2008Attachment IconVề hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số
đang học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh
5/2008/QĐ-UBND22/02/2008Attachment IconBan hành Quy chế làm việc của công chức
Kiểm lâm địa bàn cấp xă
4/2008/QĐ-UBND19/02/2008Attachment IconVề việc sửa đổi Mục 6, Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND
ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh B́nh Phước
3/2008/QĐ-UBND15/02/2008Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ Trâu, Ḅ
và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2006-2020
2/2008/QĐ-UBND01/02/2008Attachment IconBan hành Quy định về quản lư dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh
Show details for 1/20081/2008
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470