CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
Show details for 12/200912/2009
Hide details for 11/200911/2009
54/2009/QĐ-UBND20/11/2009Attachment IconBan hành quy định về quản lư sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô
hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển
hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
53/2009/QĐ-UBND11/11/2009Attachment Icon Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Sở Xây dựng tỉnh B́nh Phước
52/2009/QĐ-UBND04/11/2009Attachment IconBan hành Quy định về chính sách đối với Quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 10/200910/2009
Show details for 9/20099/2009
Show details for 8/20098/2009
Show details for 7/20097/2009
Show details for 6/20096/2009
Show details for 5/20095/2009
Show details for 4/20094/2009
Show details for 3/20093/2009
Show details for 2/20092/2009
Show details for 1/20091/2009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470