CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
Show details for 12/200912/2009
Show details for 11/200911/2009
Show details for 10/200910/2009
Show details for 9/20099/2009
Show details for 8/20098/2009
Show details for 7/20097/2009
Show details for 6/20096/2009
Show details for 5/20095/2009
Show details for 4/20094/2009
Show details for 3/20093/2009
Hide details for 2/20092/2009
8/2009/QĐ-UBND27/02/2009Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng hiệu quả thấp sang trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008
7/2009/QĐ-UBND25/02/2009Attachment IconBăi bỏ các Quyết định số: 21/2001/QĐ-UB ngày 29/3/2001, 409/QĐ-UB ngày 25/02/2004, 26/2007/QĐ-UB ngày 04/5/2007 do UBND tỉnh ban hành
6/2009/QĐ-UBND11/02/2009Attachment IconBan hành Kế hoạch tổ chức triển khai
thi hành Luật Pḥng, chống bạo lực gia đ́nh
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2015
Show details for 1/20091/2009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470