CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Hide details for 20102010
Show details for 12/201012/2010
Show details for 11/201011/2010
Show details for 10/201010/2010
Show details for 9/20109/2010
Show details for 8/20108/2010
Show details for 7/20107/2010
Show details for 6/20106/2010
Show details for 5/20105/2010
Show details for 4/20104/2010
Show details for 3/20103/2010
Show details for 2/20102/2010
Hide details for 1/20101/2010
3/2010/QĐ-UBND28/01/2010Attachment IconBan hành Quy định về hỗ trợ cấp mai táng đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, đảng, đoàn thể, cán bộ hưu trí, mất sức và đối tượng chính sách khi từ trần
2/2010/QĐ-UBND20/01/2010Attachment IconV/v phê duyệt Đề cương và Dự toán chuẩn bị đầu tư
Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm
xă Tân Lập, huyện Đồng Phú năm 2006.
1/2010/QĐ-UBND06/01/2010Attachment IconBan hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Ban quản lư khu kinh tế tỉnh B́nh Phước
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470