CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Hide details for 20112011
Show details for 12/201112/2011
Hide details for 11/201111/2011
65/2011/QĐ-UBND28/11/2011Attachment IconVề việc ban hành quy định giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
64/2011/QĐ-UBND21/11/2011Attachment IconBan hành Quy chế kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
63/2011/QĐ-UBND18/11/2011Attachment IconBan hành Quy định việc lập dự toán,quản lư và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
62/2011/QĐ-UBND18/11/2011Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lư Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh B́nh Phước
Show details for 10/201110/2011
Show details for 9/20119/2011
Show details for 8/20118/2011
Show details for 7/20117/2011
Show details for 6/20116/2011
Show details for 5/20115/2011
Show details for 4/20114/2011
Show details for 3/20113/2011
Show details for 2/20112/2011
Show details for 1/20111/2011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470