CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 20202020
Show details for 12/202012/2020
Show details for 11/202011/2020
Show details for 10/202010/2020
Show details for 9/20209/2020
Hide details for 8/20208/2020
20/2020/QĐ-UBND31/08/2020 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2020
19/2020/QĐ-UBND19/08/2020Attachment Icon Ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh BP
18/2020/QĐ-UBND12/08/2020Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024
Show details for 7/20207/2020
Show details for 6/20206/2020
Show details for 4/20204/2020
Show details for 3/20203/2020
Show details for 2/20202/2020
Show details for 1/20201/2020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470