CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 20202020
Show details for 12/202012/2020
Show details for 11/202011/2020
Show details for 10/202010/2020
Hide details for 9/20209/2020
25//2020/NQ-HĐND14/09/2020Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung, băo bỏ một số điều của quy định về quản lư chất lượng và bảo tŕ công tŕnh xây dựng trên địa bàn tỉnh BP ban hành kèm theo quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh
24/2020/QĐ-UBND04/09/2020Attachment Icon Quy định về thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh BP
21/2020/QĐ-UBND01/09/2020Attachment Icon Ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh BP
Show details for 8/20208/2020
Show details for 7/20207/2020
Show details for 6/20206/2020
Show details for 4/20204/2020
Show details for 3/20203/2020
Show details for 2/20202/2020
Show details for 1/20201/2020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470