CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 20202020
Show details for 12/202012/2020
Show details for 11/202011/2020
Show details for 10/202010/2020
Show details for 9/20209/2020
Show details for 8/20208/2020
Show details for 7/20207/2020
Show details for 6/20206/2020
Show details for 4/20204/2020
Show details for 3/20203/2020
Hide details for 2/20202/2020
4//2020/QĐ-UBND24/02/2020Attachment IconBan hành quy định quản lư nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
3//2020/QĐ-UBND21/02/2020Attachment IconBăi bỏ quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lư nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
Show details for 1/20201/2020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470