CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Hide details for 9/20179/2017
2464/QĐ-UBND29/09/2017Attachment IconV/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xă hội Tiến Hưng, xă Tiến Hưng, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước
2451/QĐ-UBND29/09/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, băi bỏ thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của Sở LĐ, TB&XH
2428/QĐ-UBND28/09/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Minh Thành, xă Minh Thành, huyện Chơn Thành
2349/QĐ-UBND22/09/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 tỉnh B́nh Phước
2336/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của Sở TT&TT trên địa bàn tỉnh BP thực hiện tại trung tâm hành chính công tỉnh
2333/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconPhê duyệt đề án thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xă hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2017-2020
2332/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính thuộc quyền quản lư và giải quyết của ngành Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Hành chính công
2325/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconBổ sung mục dự kiến các quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh B́nh Phước quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành trong năm 2017
2292/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconPhân bổ trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ứng phó, sự cố, thiên tai và t́m kiếm cứu nạn năm 2017
2274/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lư theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tiến Hưng, xă Tiến Hưng, thị xă Đồng Xoài
2273/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lư theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tiến Hưng, xă Tiến Hưng, thị xă ĐX
2212/QĐ-UBND06/09/2017Attachment IconBan hành định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lư khai thác công tŕnh thủy lợi trên địa bàn tỉnh BP
2201/QĐ-UBND06/09/2017Attachment IconPhê duyệt đề cương đề án phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh B́nh Phước đến năm 2020, tầm nh́n đến năm 2030
Show details for 8/20178/2017
Show details for 7/20177/2017
Show details for 6/20176/2017
Show details for 5/20175/2017
Show details for 4/20174/2017
Show details for 3/20173/2017
Show details for 2/20172/2017
Show details for 1/20171/2017
Show details for 20162016
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470