CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Hide details for 10/201710/2017
2759/QĐ-UBND25/10/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lư theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tiến Thành, xă Tiến Thành, thị xă Đồng Xoài
2735/QĐ-UBND24/10/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Đội cơ động liên ngành bảo vệ rừng tỉnh BP
2610/QĐ-UBND19/10/2017Attachment IconKiện toàn Ban V́ sự tiến bộ của phụ nữ huyện Phú Riềng
2604/QĐ-UBND18/10/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị - Thương Mại - Dịch vụ Tiến Thành, xă Tiến Thành, thị xă Đồng Xoài
2594/QĐ-UBND17/10/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công, thủ tục hành chính tiếp nhận và thực hiện tại sở Tư pháp thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh
2592/QĐ-UBND17/10/2017Attachment IconGiao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2)
2587/QĐ-UBND17/10/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, băi bỏ thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của Sở GTVT trên địa bàn tỉnh BP
2584/QĐ-UBND16/10/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lư theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu gia đ́nh quân nhân Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên pḥng xă Tân Thành, thị xă Đồng Xoài
2578/QĐ-UBND16/10/2017Attachment IconKiện toàn Ban v́ sự tiến bộ của phụ nữ thị xă Đồng Xoài
2504/QĐ-UBND06/10/2017Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn năm 2017 từ nguồn dự pḥng ngân sách trung ương năm 2016
2500/QĐ-UBND06/10/2017Attachment IconV/v điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng trụ sở 05 cơ quan
2490/QĐ-UBND03/10/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh BP
Show details for 9/20179/2017
Show details for 8/20178/2017
Show details for 7/20177/2017
Show details for 6/20176/2017
Show details for 5/20175/2017
Show details for 4/20174/2017
Show details for 3/20173/2017
Show details for 2/20172/2017
Show details for 1/20171/2017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470