CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Show details for 9/20179/2017
Show details for 8/20178/2017
Show details for 7/20177/2017
Show details for 6/20176/2017
Show details for 5/20175/2017
Show details for 4/20174/2017
Show details for 3/20173/2017
Show details for 2/20172/2017
Hide details for 1/20171/2017
198/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconThành lập Trung tâm hành chính công tỉnh B́nh Phước trực thuộc Văn pḥng UBND tỉnh
197/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconPhê duyệt đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh B́nh Phước trực thuộc Văn pḥng UBND tỉnh
184/QĐ-UBND20/01/2017Attachment Iconban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh
141/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconđiều chỉnh QĐ số 2386/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh
140/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconbăi bỏ QĐ số 1042/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của CTUBND tỉnh
138/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconđiều chỉnh QĐ số 1479/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh
134/QĐ-UBND19/01/2017Attachment Iconđiều chỉnh quy hoạch khu đất tại khu phố Phú thanh, P tân Phú, TX ĐX thành đất thương mại dịch vụ
80/QĐ-UBND12/01/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lư của Ban dân tộc trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
67/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconBan hành chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2017-2020
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470