CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
Show details for 12/201812/2018
Show details for 11/201811/2018
Show details for 10/201810/2018
Show details for 9/20189/2018
Show details for 8/20188/2018
Hide details for 7/20187/2018
1765/QĐ-UBND31/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xă ĐX
1753/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xă Phước Long
1752/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lư theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở gia đ́nh cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16, xă Tiến Hưng, thị xă Đồng Xoài
1750/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xă B́nh Long
1695/QĐ-UBND25/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
1669/QĐ-UBND18/07/2018Attachment IconPhê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022
1662/QĐ-UBND18/07/2018Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2018
1642/QĐ-UBND16/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh
1640/QĐ-UBND13/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lư theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Minh Thành, xă Minh Thành, huyện Chơn Thành
1612/QĐ-UBND10/07/2018Attachment IconCông bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công, tiếp nhận và thực hiện tại sở Tư pháp thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh
1589/QĐ-UBND09/07/2018Attachment IconPhê duyệt danh sách sản phẩm/nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh B́nh phước năm 2018
1567/QĐ-UBND09/07/2018Attachment IconBan hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh
1558/QĐ-UBND05/07/2018Attachment IconThu hồi quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Hoàng Phát chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu dân cư
1552/QĐ-UBND04/07/2018Attachment IconBan hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
1551/QĐ-UBND04/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lư theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xă hội Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xă Tiến Thành, thị xă Đồng Xoài
1545/QĐ-UBND03/07/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, tại sở GD&ĐT, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh
1542/QĐ-UBND03/07/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại sở Y tế và UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh
Show details for 6/20186/2018
Show details for 5/20185/2018
Show details for 4/20184/2018
Show details for 3/20183/2018
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470