CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
Show details for 12/201812/2018
Show details for 11/201811/2018
Show details for 10/201810/2018
Show details for 9/20189/2018
Hide details for 8/20188/2018
2065/QĐ-UBND29/08/2018Attachment IconBan hành quy chế quản lư, sử dụng và kiểm soát chỉ dẫn địa lư "B́nh Phước" cho sản sản phẩm hạt điều
2046/QĐ-UBND28/08/2018Attachment IconĐính chính điều 16, quy định kèm theo quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
2017/QĐ-UBND23/08/2018Attachment IconBổ sung quyết định số 1765/QĐ-UBND Ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phú Thịnh
2004/QĐ-UBND21/08/2018Attachment IconGiao một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019
1996/QĐ-UBND20/08/2018Attachment IconThu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Sản xuất Ô tô B́nh Phước thuê đất để mở rộng nhà máy sản xuất ô tô B́nh Phước
1879/QĐ-UBND15/08/2018Attachment IconThu hồi đất của Công ty TNHH Khai thác Khoa học Nông súc Hạnh Phúc, giao đất cho Ban QLKKT quản lư
1876/QĐ-UBND15/08/2018Attachment IconThu hồi đất do Ban QLRKT Tân Lập, Công ty TNHH MTV Cao su B́nh Phước quản lư, đồng thời cho Báo Nông nghiệp Việt Nam thuê đất để trồng cây cao su
1875/QĐ-UBND15/08/2018Attachment IconThu hồi đất do UBND huyện Hớn Quản quản lư, đồng thời cho Tập đoàn Thaigroup - Công ty CP thuê đất để xây dựng nhà máy xi măng Minh Tâm
1857/QĐ-UBND10/08/2018Attachment IconBan hành kế hoạch tổng thể và lộ tŕnh áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh
1840/QĐ-UBND10/08/2018Attachment IconPhê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh năm 2018
1832/QĐ-UBND08/08/2018Attachment IconGiao biên chế sự nghiệp công lập (số lượng người làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập) của tỉnh năm 2018
1828/QĐ-UBND08/08/2018Attachment IconGiao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018
1821/QĐ-UBND08/08/2018Attachment IconBan hành bộ tiêu chí xă đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh
Show details for 7/20187/2018
Show details for 6/20186/2018
Show details for 5/20185/2018
Show details for 4/20184/2018
Show details for 3/20183/2018
Show details for 2/20182/2018
Show details for 1/20181/2018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470