CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
Show details for 12/201812/2018
Show details for 11/201811/2018
Show details for 10/201810/2018
Hide details for 9/20189/2018
2281/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconBan hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lư chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh
2259/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lư tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Trung tâm trợ giúp pháp lư thuộc phạm vi chức năng quản lư giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh
2228/QĐ-UBND21/09/2018Attachment IconKiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2227/QĐ-UBND21/09/2018Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng khu tái định cư phục vụ dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài, phường tân Phú, thị xă Đồng Xoài
2222/QĐ-UBND20/09/2018Attachment IconBan hành tạm thời mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2220/QĐ-UBND20/09/2018Attachment IconPhê duyệt dự toán bổ sung kinh phí quy hoạch năm 2018
2164/QĐ-UBND12/09/2018Attachment IconBan hành bộ chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xă trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2162/QĐ-UBND12/09/2018Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà phố liên kế và tái định cư phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài
2116/QĐ-UBND06/09/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh
2088/QĐ-UBND04/09/2018Attachment IconBan hành quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy tŕnh xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn pḥng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 8/20188/2018
Show details for 7/20187/2018
Show details for 6/20186/2018
Show details for 5/20185/2018
Show details for 4/20184/2018
Show details for 3/20183/2018
Show details for 2/20182/2018
Show details for 1/20181/2018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470