CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
Show details for 12/201812/2018
Show details for 11/201811/2018
Hide details for 10/201810/2018
2477/QĐ-UBND30/10/2018Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy và tổ chuyên viên giuưp việc thực hiện ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh B́nh Phước
2465/QĐ-UBND29/10/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính của sở Tài chính, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh
2431/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconCông khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
2428/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu B - Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
2427/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconPhê duyệt đề án quy định quản lư theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp LEDANA, thuộc quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh
2403/QĐ-UBND22/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Mỹ Khánh Vy
2392/QĐ-UBND18/10/2018Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
2336/QĐ-UBND09/10/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2313/QĐ-UBND05/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ huyện Bù Gia Mập
2289/QĐ-UBND01/10/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch triển khai đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
2288/QĐ-UBND01/10/2018Attachment IconQuy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh B́nh Phước năm học 2018-2019
Show details for 9/20189/2018
Show details for 8/20188/2018
Show details for 7/20187/2018
Show details for 6/20186/2018
Show details for 5/20185/2018
Show details for 4/20184/2018
Show details for 3/20183/2018
Show details for 2/20182/2018
Show details for 1/20181/2018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470