CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
Show details for 12/201812/2018
Hide details for 11/201811/2018
2719/QĐ-UBND30/11/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 giai đoạn I, khu đất cây xanh thuộc khu du lịch hồ Suối Cam
2705/QĐ-UBND27/11/2018Attachment IconPhê duyệt đề án quy hoạch và quy định quản lư theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tiến Hưng, xă Tiến Hưng, thị xă ĐX
2701/QĐ-UBND26/11/2018Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh B́nh Phước
2640/QĐ-UBND19/11/2018Attachment IconPhê duyệt dự toán bổ sung kinh phí quy hoạch năm 2018
2638/QĐ-UBND19/11/2018Attachment IconGiao kế hoạch điều ḥa vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2018
2613/QĐ-UBND14/11/2018Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
2595/QĐ-UBND13/11/2018Attachment IconBan hành bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thuộc phạm vi địa giới của 01 thôn, ấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
2523/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconPhê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh B́nh Phước
2519/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp thực hiện thông báo khi có sự thay đổi hộ tịch trên địa bàn tỉnh
Show details for 10/201810/2018
Show details for 9/20189/2018
Show details for 8/20188/2018
Show details for 7/20187/2018
Show details for 6/20186/2018
Show details for 5/20185/2018
Show details for 4/20184/2018
Show details for 3/20183/2018
Show details for 2/20182/2018
Show details for 1/20181/2018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470