CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
Show details for 12/201812/2018
Show details for 11/201811/2018
Show details for 10/201810/2018
Show details for 9/20189/2018
Show details for 8/20188/2018
Show details for 7/20187/2018
Show details for 6/20186/2018
Show details for 5/20185/2018
Show details for 4/20184/2018
Show details for 3/20183/2018
Hide details for 2/20182/2018
387/QĐ-UBND13/02/2018Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu ư xây dựng, kinh doanh hạ tầng chợ và khu dân cư xă Quang Minh, huyện Chơn Thành
364/QĐ-UBND12/02/2018Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo pḥng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lư sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
335/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bù Gia Mập
334/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đồng Phú, tỉnh B́nh Phước
333/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xă Phước Long
314/QĐ-UBND05/02/2018Attachment IconBan hành mă định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lư văn bản và điều hành của tỉnh B́nh Phước
275/QĐ-UBND02/02/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của sở Tư pháp tỉnh B́nh Phước
273/QĐ-UBND02/02/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Show details for 1/20181/2018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470