CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 11/200411/2004
Show details for 10/200410/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Show details for 3/20043/2004
Show details for 2/20042/2004
Hide details for 1/20041/2004
4/QĐ-UB15/01/2004Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện Bù Đăng
3/QĐ-UB07/01/2004Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện Bù Đốp
1/QĐ-UB06/01/2004Attachment IconVề việc phê duyệt chính sách và đơn giá bồi thường đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và hỗ trợ giải tỏa Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn Đồng Xoài - Phước Long, thuộc địa bàn thị xă Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, huyện Phước Long
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470