CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Hide details for 20072007
Show details for 12/200712/2007
Show details for 11/200711/2007
Show details for 10/200710/2007
Show details for 9/20079/2007
Show details for 8/20078/2007
Show details for 7/20077/2007
Show details for 6/20076/2007
Show details for 5/20075/2007
Show details for 4/20074/2007
Hide details for 3/20073/2007
548/QĐ-UBND27/03/2007Attachment IconBan hành Kế hoạch thực hiện chăm sóc, hỗ trợ
và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS của tỉnh đến năm 2010
533/QĐ-UBND27/03/2007Attachment IconBan hành Quy định về thời gian thực hiện các bước công việc
đối với các nhà đầu tư được UBND tỉnh thuận chủ trương
đầu tư vào các KCN chưa có nhà đầu tư cơ sở hạ tầng
531/QĐ-UBND27/03/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch Bưu chính , Viễn thông và Công nghệ
thông tin tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020
531/QĐ-UBND27/03/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch Bưu chính , Viễn thông và Công nghệ
thông tin tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020
508/QĐ-UBND23/03/2007Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán chi tiết
Dự án theo dơi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
giai đoạn 2007-2010
491/QĐ-UBND19/03/2007Attachment IconBan hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2007
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470