CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 20202020
Hide details for 12/202012/2020
3319/QĐ-UBND29/12/2020Attachment Icon Điều chỉnh tiêu đề khoản 11, điều 1 quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh
3195/QĐ-UBND21/12/2020Attachment Icon Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác, chế biến đá xây dựng công suất 65.000m3 đá nguyên khối/năm (thay đổi vị trí khu chế biến) tại ấp Sắc Xi, xă Tân Phước, huyện Đồng Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thái Công làm chủ đầu tư
3194/QĐ-UBND21/12/2020Attachment Icon Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 2.400 con heo nái và 24.000 cho heo thịt/lứa tại xă Thuận Phú, huyện Đồng Phú do Công ty TNHH Chăn nuôi Hải Quan làm chủ đầu tư
3183/QĐ-UBND16/12/2020Attachment Icon Đăng kư nghĩa vụ quân sự, cung cấp số liệu, thông tin phương tiện kỹ thuật dự bị của nền kinh tế quốc dân năm 2021
3182/QĐ-UBND16/12/2020Attachment Icon Thu hồi đất do UBND huyện Bù Gia Mập quản lư, giao đất cho Công an huyện Bù Gia mập để xây dựng trụ sở làm việc
3172/QĐ-UBND15/12/2020Attachment IconQuyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Win House 2
3152/QĐ-UBND14/12/2020Attachment Icon Ban hành kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tỉnh BP
3150/QĐ-UBND14/12/2020 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các Trung tâm thuộc sở, tại các cơ sở Y tế, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh
3139/QĐ-UBND11/12/2020Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư
3127/QĐ-UBND10/12/2020Attachment Icon Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Minh Hưng III thuộc xă Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh BP
3126/QĐ-UBND10/12/2020Attachment Icon Quyết định chủ trương đầu tư Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 4 (điều chỉnh lần thứ 1)
3125/QĐ-UBND09/12/2020Attachment IconXếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử "nơi ghi dấu tội ác của Mỹ-ngụy tại cầu Đăk Lung"
3114/QĐ-UBND08/12/2020 Công bố chuẩn hóa quy tŕnh giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các đơn vị trực thuộc sở, UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư của ngành LĐ-TB&XH trên địa bàn tỉnh
3113/QĐ-UBND08/12/2020Công bố chuẩn hóa quy tŕnh giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyệt của ngành XD trên địa bàn tỉnh
3112/QĐ-UBND08/12/2020Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành KH&ĐT trên địa bàn tỉnh BP
3106/QĐ-UBND08/12/2020Attachment Icon Phê duyệt đề án nhân rộng mô h́nh câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025
3104/QĐ-UBND08/12/2020Attachment IconQuyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vũ Thắng
3101/QĐ-UBND08/12/2020Attachment IconKiện toàn Ban V́ sự tiến bộ của phụ nữ huyện Phú Riềng
3096/QĐ-UBND07/12/2020Attachment IconPhê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021
3040/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconPhê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi gà bố mẹ, quy mô 150.000 con tại xă Tân Hưng, huyện Hớn Quản do Công ty TNHH MTV Trại gà Hớn Quản làm chủ đầu tư
3039/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconPhê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy chế biến hạt điều và ép dầu điều Trương Gia, quy mô 10.000 tấn nguyên liệu hạt điều/năm và 11.000 tấn vỏ hạt điều/năm tại xă Thuận Lợi, huyện Đồng Phú do Công ty TNHH MTV Minh Đoàn làm chủ đầu tư
3037/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconĐiều chỉnh tên và phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ cơ sở năm 2020
3036/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng ṭa nhà trung tâm hành chính tỉnh theo h́nh thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT
3026/QĐ-UBND01/12/2020Attachment Icon Quyết định chủ trương đầu tư Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Xây dựng Song Sinh (điều chỉnh lần 1)
3018/QĐ-UBND01/12/2020Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đ́nh và pḥng, chống bạo lực gia đ́nh tỉnh BP
Hide details for 11/202011/2020
3010/QĐ-UBND30/11/2020Attachment Icon Thành lập Hội đồng thẩm định và tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xă, thành phố trên địa bàn tỉnh BP
2837/QĐ-UBND13/11/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và băi bỏ trong lĩnh vực bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành LĐ-TB&XH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470