CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 20182018
Hide details for 11/201811/2018
2640/QĐ-UBND19/11/2018Attachment IconPhê duyệt dự toán bổ sung kinh phí quy hoạch năm 2018
2638/QĐ-UBND19/11/2018Attachment IconGiao kế hoạch điều ḥa vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2018
2613/QĐ-UBND14/11/2018Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
2595/QĐ-UBND13/11/2018Attachment IconBan hành bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thuộc phạm vi địa giới của 01 thôn, ấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
2523/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconPhê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh B́nh Phước
2519/QĐ-UBND02/11/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp thực hiện thông báo khi có sự thay đổi hộ tịch trên địa bàn tỉnh
Hide details for 10/201810/2018
2477/QĐ-UBND30/10/2018Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy và tổ chuyên viên giuưp việc thực hiện ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh B́nh Phước
2465/QĐ-UBND29/10/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính của sở Tài chính, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh
2431/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconCông khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
2428/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu B - Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
2427/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconPhê duyệt đề án quy định quản lư theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp LEDANA, thuộc quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh
2403/QĐ-UBND22/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Mỹ Khánh Vy
2392/QĐ-UBND18/10/2018Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
2336/QĐ-UBND09/10/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2313/QĐ-UBND05/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ huyện Bù Gia Mập
2289/QĐ-UBND01/10/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch triển khai đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
2288/QĐ-UBND01/10/2018Attachment IconQuy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh B́nh Phước năm học 2018-2019
Hide details for 9/20189/2018
2281/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconBan hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lư chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh
2259/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lư tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Trung tâm trợ giúp pháp lư thuộc phạm vi chức năng quản lư giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh
2228/QĐ-UBND21/09/2018Attachment IconKiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2227/QĐ-UBND21/09/2018Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng khu tái định cư phục vụ dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài, phường tân Phú, thị xă Đồng Xoài
2222/QĐ-UBND20/09/2018Attachment IconBan hành tạm thời mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2220/QĐ-UBND20/09/2018Attachment IconPhê duyệt dự toán bổ sung kinh phí quy hoạch năm 2018
2164/QĐ-UBND12/09/2018Attachment IconBan hành bộ chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xă trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2162/QĐ-UBND12/09/2018Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà phố liên kế và tái định cư phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài
2116/QĐ-UBND06/09/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470